Boys Varsity Track and Field, Girls Varsity Track and Field · Varsity Track & Field State Finals 6/2/18